Allergistädning

OM VÅR ALLERGISTÄDNING
Vissa personer är extra känsliga och har redan, eller kan utveckla allergier. Vissa lokaler och bostäder kan behöva en speciell form av städning; allergistädning. Beroende på verksamhet eller typ av bostad så kan inomhusluften innehålla särskilda partiklar som kan irritera slemhinnor och de övre luftvägarna vid inandning. Detta är särskilt jobbigt om man är allergiker. Ibland kan den verksamhet som pågår i en arbetslokal ha en negativ inverkan på luftens kvalitet. Detta genom att t ex damm virvlar upp i luften i samband med aktivitet. Många gånger kan en vanlig städning vara otillräcklig i förhållande till hur många personer det finns i lokalerna. Allergistädning är omfattande och vi erbjuder er allergistäd till rätt pris och bra kvalitet.

Därför bör det i dessa sammanhang tillsättas en speciellt utformad allergistädning som eliminerar att allergener finns kvar efter rengöringen. Man använder sig av en specialutrustning som fördjupar rengöringen och gör den total. Vi använder oss t ex av extra starka dammsugare som eliminerar mer skadliga partiklar.