Allergistädning

Vissa personer är extra känsliga och har redan, eller kan utveckla allergier. Vissa lokaler och bostäder kan behöva en speciell form av städning; allergistädning. Beroende på verksamhet eller typ av bostad så kan inomhusluften innehålla särskilda partiklar som kan irritera slemhinnor och de övre luftvägarna vid inandning. Detta är särskilt jobbigt om man är allergiker. Ibland kan den verksamhet som pågår i en arbetslokal ha en negativ inverkan på luftens kvalitet. Detta genom att t ex damm virvlar upp i luften i samband med aktivitet. Många gånger kan en vanlig städning vara otillräcklig i förhållande till hur många personer det finns i lokalerna. Allergistädning är omfattande och vi erbjuder er allergistäd till rätt pris och bra kvalitet.

Därför bör det i dessa sammanhang tillsättas en speciellt utformad allergistädning som eliminerar att allergener finns kvar efter rengöringen. Man använder sig av en specialutrustning som fördjupar rengöringen och gör den total. Vi använder oss t ex av extra starka dammsugare som eliminerar mer skadliga partiklar.

info@jourstadsverige.se

0738-41 95 67

Allergistad-Allergistadning

Pris på allergistädning

Vi håller låga priser på alla våra uppdrag. Just allergistädning baseras på vilken omfattning ni önskar få utfört. Allergistädning är ett stort begrepp som man måste från fall till fall prissätta utifrån behoven som beställaren har. Allt som oftast så baseras priset på antal timmar som behövs för att få bort alla allergener för att beställaren skall kunna vistas i lokalen eller sin bostad efter att vi utfört vår allergistädning. Ibland så behövs ozonmaskiner som man ställer ut för att få bort ämnen som kan var från pälsdjur eller rökning eller urin, bränder, sot, asbest osv. Så beskriv i er offert vad ni önskar så skall vi leverera en offert gratis till dig inom några minuter.

Vad man bör tänka på vid en allergistädning?

  • Städningen bör ske varje dag. Detta så att inte damm och skadliga partiklar hinner samlas.
  • Lokalernas möbler och de fria ytorna samt övrig inredning bör vara lättstädad. Detta så att man inte behöver flytta runt saker som leder till att dammet rörs upp i luften.
  • De möbler som är klädda och stoppade ska ha klädsel som man enkelt kan ta av och tvätta i en tvättmaskin. Detta eliminerar massor av allergener.
  • Man får inte använda sig av någon form av rengöringsmedel i samband med golvvården. Sopning av golv är absolut inte tillåten, detta då det rör upp damm. Istället skall man använda enbart vatten på en golvmopp för att genomföra en fuktmoppning.

Anledningen till att inte kemikalier används vid golvrengöringen är för att man inte ska tillsätta medel som kan vara allergiframkallande, då dessa ofta innehåller någon form av parfymer som i sig kan framkalla allergier för extrakänsliga personer. Varmt och rent vatten är därför tillräckligt för att våttorka golven och övriga ytor i lokalen.

info@jourstadsverige.se

0738-41 95 67