Flyttstädning med städgaranti är bra

Flyttstädning med städgaranti är bra

Flyttstädning med städgaranti är bra

Flyttstädning med städgaranti är bra för kunden. När du beslutat dig för att boka städning, så vill du veta både pris och kvalitet. Garantin vi lämnar ger dig trygghet och lugn. Att se sin bostad inte gå igenom en besiktning är inte kul. Detta händer tyvärr ibland, det är just därför vi levererar garanti och detta ingår.

Är det så att punkter som skall inga missas, då kommer vi åter och färdigställer detta. Städfirman löser detta, inte du. Så städa inte själv och begär kompensation. Utan låt oss komma tillbaka. Kontakta oss snarast efter besiktning av bostaden.

Städgarantin gör dig lugn

Städgarantin gör dig lugn och det är bra. Att stressa upp sig leder ingenstans. Lugn och ro skall du känna genom hela processen. Är det så att du har en onormalt smutsad bostad, då meddelar du oss innan så kan vi avsätta mer tid. Priset på städningen ökar ju dessutom, det gör att vi  kan lägga fler timmar på städningen.

De regler vi följer är de riktlinjer Sverige har. Visst kan man uppleva dem luddiga, ju fler man frågor ju fler olika svar får man. Kontakta oss och läs igenom hemsidan på vad som ingår. Detta rätar ut de flesta frågetecknen som kan uppstå.

Trygghet med städgaranti

Trygghet med städgaranti

Om det blir klagomål

Om det blir klagomål är det viktigt att ni snabbt agerar. Genom att kontakta oss så fort ni kan. Sen viktigt att du innan tagit reda på vad vi erbjuder i våra tjänster. Då undviks många onödiga funderingar och diskussioner.

Skulle det visa sig att vi brustit så kontakta oss. Giltiga klagomål åtgärdas så snabbt som möjligt. Kunden skall känna trygghet via oss, och vi sätter alltid kunden i första rum.

Garanti och erfarenhet

Garanti och erfarenhet bildar tillsammans kvalitet och trygghet. I vår garanti så kan du lita på att vi alltid åtgärdar de brister vi missat. Att vi aldrig slingrar oss, utan ser dina behov främst är saker vi är stolta över.

Serösa städbolag som bedriver städfirma skall alla ha dessa garantier. Det gör att vi måste anstränga oss till det yttersta för att göra vårt bästa.