Sanering

OM VÅR SANERING
Om olyckan varit framme och du måste genomföra en sanering finns vi på Jourstäd att tillgå. Vi har varit verksamma inom branschen i många år och vet vad som krävs för en lyckad sanering. Saneringen leder till en hälsosammare inomhusmiljö och kan ett måste för att lokalen ska kunna inhysa människor.