städning

Vad städar ett städföretag?

Vad städar ett städföretag?

Städföretag i Sverige har många strängar på sin lyra. Här finner du ett företag som erbjuder tjänster alla behöver. Med anledning av det, kommer de att vara verksamma inom många olika områden och på massor av olika platser.

De erbjuder också ett ganska brett sortiment av tjänster inom sin genre. Givetvis kommer alla dessa att ha en gemensam närmare. Detta är att det handlar om att göra rent på andra platser och hos andra människor.

Det finns också en rad olika städföretag, vilket betyder att alla inte erbjuder ett fullt sortiment av tjänster. Här finns det de som startat en städfirma som ett enman eller tvåmans företag. I det fallet är det många gånger ett par eller två kompisar som jobbar med detta tillsammans.

I det fallet erbjuder de oftast ett begränsad utbud av tjänster. Efter detta finns det mindre städföretag och nischade städfirmor. Sist finns alla de stora städföretag som erbjuder ett fullt sortiment av städtjänster.

Här ska du få läsa om de vanligaste tjänsterna och vad dessa är, samt att du också får veta hur billigt det egentligen är att anlita ett städföretag som privatperson.

De olika städtjänsterna

Om du anlitar ett stort företag så erbjuder de oftast alla typer av städtjänster. Detta betyder att de kommer att städa på många olika platser. I det fallet kan det handla om tjänster som erbjuds till både privatpersoner och företag. Här kommer dessa då att städa i allt från hem och villor till statliga lokaler och hos företag.

Givetvis kommer de också att kunna erbjuda att städa alla platser där de befinner sig.

Hemstädning

Detta är en mycket vanligt tjänst hos alla små och stora städföretag. Oftast kommer det vara äldre personer som anlitar städföretag för att få hemstädning. I det fallet handlar det om en återkommande tjänst där de som anlitar städfirman inte längre orkar med att städa sitt boende på egen hand, men fortfarande vill ha möjligheten att bo kvar och sköta sig själva.

Det finns också yngre och barnfamiljer som anlitar städfirmor för hemstädning. Här är detta oftast för att ha tid med annat, men kan också vara för att de helt enkelt inte gillar att städa och har råd med detta.

Denna tjänst är avsedd att erbjudas till privatpersoner och berättigar till RUT avdrag.

Flyttstädning

De flesta städfirmor erbjuder tjänsten flyttstädning. Detta då det finns en stor marknad för denna tjänst. Här handlar det faktiskt om ett professionellt arbete som måste utföras. Det är många gånger stora krav på en flyttstädning och den måste oftast kunna klara en inspektion. Av den anledning kommer de seriösa städfirmorna alltid att erbjuda en nöjd kund garanti på dessa tjänster.

När du bävar för en flyttstädning, är det alltid bra att veta att även detta är en tjänst för privatpersoner som berättigar till RUT avdrag.

Visningsstädning

Detta är en städtjänst som också erbjuds av de flesta städfirmor. Denna är mycket lik en flyttstädning. Detta då en visningsstädning oftast utförs i samband med att någon har dött, en familj flyttar och att lägenheten eller huset också ska säljas.

Med det sagt kommer också detta vara en tjänst som du ska ha en nöjd kund garanti på och som ska kunna genomgå en inspektion. I vissa fall kommer en visningsstädning också innebära att dekorera och fylla ett hem med saker som kan göra att det betingar ett högre pris vid en försäljning.

Även denna tjänst berättigar till RUT avdrag då privatpersoner anlitar ett städföretag för visningsstädning.

Företagsstädning

Inom detta område handlar det om en rad olika tjänster. I detta fall är det oftast stora företag som erbjuder denna tjänst eller de som har nischat sig inom just detta område inom verksamheten städning. Inom området företagsstädning ingår allt från kontorsstädning, lagerstädning, butiksstädning och exempelvis trappstädning.

I detta fall är det företag som anlitar andra företag för tjänster som hör till driften av deras verksamhet. detta innebär att fullt avdrag för kostnaden kan göras mot företagets vinst.

Städning av dödsbo

När det handlar om städning av dödsbo, kommer det här att handla om två olika typer av städning. Den första kan innebära att ett städföretag har nischat sig på denna verksamhet och också kan erbjuda bortförsel samt att köpa hela eller delar av dödsboet.

Andra gånger handlar det bara om en städning efter att bostad eller hus har tömts. I det fallet handlar det egentligen om något som skulle kunna jämföras med en vanlig flyttstädning.

Även här kommer RUT avdraget att kunna användas för att dra av 50 % på priset gällande arbetskostnaden.

Svenska städföretag erbjuder billiga städtjänster

När du som privatperson anlitar ett registrerat svenskt städföretag, kommer du redan att få ett av den industriella världens lägsta tim eller kvadratpriser.

Efter detta kommer du sedan att kunna dra av 50 % av arbetskostnaden. Detta gör att du nästan kommer ned till halva priset på din städning. Varje person i hushållet kan göra avdrag för städning med upp till 50 000 kronor per år.